Инвестирайте в S&P 500 от България

Инвестирането в S&P 500 индекса е може би най-популярната стратегия в света. S&P 500 индекса е любим инструмент както на професионални инвеститори, така на начинаещи трейдъри.

Реално не можете да инвестирате в директно в S&P 500 индекса. S&P 500 е само барометър на представянето на компаниите, които са включени в него.

Можете да инвестирате в индекса S&P 500, като закупите Взаимен фонд или борсово търгуван фонд (ETF), които пасивно проследяват индекса.

Тези инвестиционни инструменти притежават всички акции в индекса S&P 500 в пропорционално съотношение и следват неговото представяне.

Някои от най-популярните опции за инвестиране в S&P500 са - Vanguard S&P 500 ETF (VOO), който се търгува точно като акция, и взаимният фонд Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

И двата инструмента имат изключително ниски такси и осигуряват практически идентични резултати спрямо индекса S&P 500 във времето.

Освен това можете да закупите фючърси на S&P 500, които се търгуват на Чикагската стокова борса. По същество това са опции за покупка или продажба, които позволяват хеджиране или спекулиране на бъдещата стойност на индекса S&P 500.

Какво да изберете ETF или Взаимен фонд за инвестиране в S&P 500

Както вече споненахме не можете да инвестирате директно в S&P 500, защото той е просто мярка за ефективността на съставните му ценни книжа.

Това, което можете да направите, е да инвестирате в индекс чрез ETF и индексни фондове, които се опитват да възпроизведат представянето на конкретни индекси.

ETF-ите се фокусират върху пасивната репликация на индекси, давайки на инвеститорите достъп до всяка акция в рамките на определен индекс. Така S&P 500 ETF ще ви репликира 1 към 1 структурата на всички акции в този индекс.

Примери за индексни ETF инструменти и взаимни фондове, които са широко популярни сред инвеститорите:

 • Най-големият S&P 500 ETF е SPDR S&P 500 ETF (SPY) на State Street Global Advisors, който има 415,86 милиарда долара активи под управление (AUM) към 6 юли 2023 г. SPDR S&P 500 ETF (SPY) стартира през януари 1993 г. и беше първият реализиран ETF в САЩ.
 • S&P 500 Index Fund на Vanguard, който е пионер в инвестирането в индекси, беше първият индексен взаимен фонд за индивидуални инвеститори. Индексният фонд Vanguard 500 Admiral Shares (VFIAX) е един от най-големите индексни фондове с общи активи от 823,10 милиарда долара към 31 май 2023 г.

Такси за инвестиране в S&P 500

Индексните ETF-и обикновено са евтини и се търгуват през целия ден точно като акциите. Следователно те са силно ликвидни и подложени на колебания в цената в рамките на деня.

Индексните фондове, които проследяват S&P 500 обикновено имат малко по-високи такси от ETF-ите поради по-високите оперативни разходи.

Коефициентът на разходите за ETF зависи от общата годишна цена, плащана на мениджъра на фонда от инвеститорите.

Разходи за търгуване на ETF от порядъка на 0,5% до 0,75% се считат за нормални. Определено подхождайте с допълнително внимание, ако видите комисионни за търгуване на ETF от 1.5% или по-високи.

При инвестиране в S&P 500 чрез взаимен фонд, инвеститорите могат да го купят само на цената при затваряне за деня, която се основава на нетната стойност на активите на фонда (NAV). Защото взаимните фондове имат структура, която се различава от тази на ETF-ите.

Какво представлява S&P 500 индекса?

Standard & Poor's 500 (или както е по-известен S&P 500) е индекс на американския фондов пазар, състоящ се от 500 от най-големите компании в САЩ, които имат обикновени акции, търгувани на NYSE или NASDAQ.

Индексът S&P 500 проследява пазарните капитализации на тези компании. Неговата стойност се определя от моментното представяне на акциите, които го съставляват.

S&P 500 е регистрирана търговска марка и съвместното предприятие на S&P Dow Jones Indices.

Standard & Poor's 500 е считан за най-влиятелният капиталов индекс в света, защото включва както акции за растеж, така и акции с висока стойност.

Инвеститори и анализатори определят индекса S&P 500 като най-добрия индикатор за представянето на икономиката на САЩ.

S&P 500 индекса също така представлява приблизително 80% от наличната пазарна капитализация в САЩ.

Акциите, които са включени в индекса S&P 500 се управляват от S&P Index Committee. Този комитет избира компании въз основа на няколко основни фактора, които включват - пазарна капитализация на компанията, нейният пазарен дял от сектора и ликвидност на акциите.

ДЕПОЗИТ БОНУС

Вземете до $20,000 терейдинг бонус за инвестиране в S&P 500. Получавате 50% бонус върху първият Ви депозит с Vantage Markets!

Регистрация

Критерии за включване на компания в S&P 500

За да се класира за влизане в индекса S&P 500, една публично търгувана компания трябва да отговаря на следните изисквания:

 • Пазарна капитализация с определен размер - минимум 14.5 милиарда долара;
 • Обемът на пазарната й капитализация да се търгува годишно;
 • Най-малко четвърт милион от нейните акции да са изтъргувани през всеки от предходните шест месеца;
 • Повечето от нейните публично предлагани акции да са собственост на широката общественост;
 • Да е реализирала своето Първоначално Публично Предлагане (IPO) поне една година по-рано;
 • Да има положителен сбор от предходните четири тримесечия на приходите, както и за последното тримесечие.

Средната пазарна капитализация на акциите в индекса е 30,61 милиарда долара, като най-високата е 3,05 трилиона долара.

S&P 500 Факти: Последното ребалансиране на S&P 500 беше обявено на 1 септември 2023 г. и влезе в сила преди отварянето на пазарите на 18 септември 2023 г. Blackstone Inc. и Airbnb Inc. замениха съответно Lincoln National Corp. и Newell Brands Inc.

Приблизително 15,6 трилиона долара са индексирани или сравнени с S&P 500, като индексираните активи съставляват около 7,1 трилиона долара от тази обща сума към 31 декември 2021 г.

Към 01.05.2024 пазарната капитализация на S&P 500 възлиза на 42,868 трилиона долара. Общата пазарна капитализация на индекса S&P 500 се изчислява чрез сумиране на пазарната капитализация на всяка компания включена в него към дадения момент.

Какви компании са включени в индекса S&P 500

Акциите включени в S&P 500 отразяват в значителна степен двигателите на растежа на икономиката на САЩ. Например първите 10 компании на S&P 500 по тегло на индекса към 30 април 2024 г. са както следва:

Основни сектори, които формират S&P 500

Компаниите в индекса са концентрирани предимно в следните три сектора към 30 април 2024 г. :

 • Информационни технологии - най-големият сектор по тежест в индекса S&P 500, с 29,3%.
 • Финанси е втори по тежест в индекса с 13,2%.
 • Здравеопазването е трети по обем компании в SP500 с 12,4%.

Заедно тези три сектора представляват повече от 50% от S&P 500, което отразява доминирането на технологиите в икономиката на САЩ. Други големи сектори в S&P 500 са потребителски стоки (10,4%) и индустриални компании (8,9%).

S&P 500 Факти: 14,6 милиарда долара е минималната пазарна капитализация, която една компания трябва да има, за да бъде включена в индекса S&P 500.

Първите пет сектора заедно съставляват почти 75% от S&P 500. Останалите шест сектора – комуникационни услуги, потребителски стоки, енергетика, комунални услуги, материали и недвижими имоти – заедно съставляват останалите 25%.

Формула за изчисление на % влияние на компаниите върху индекса S&P 500

Формулата за претегляне на % влияние на дадена акция върху S&P 500 изобщо не е сложна. Всеки инвеститор в S&P 500 може сам да я използва за справка.

Първо, пазарната капитализация на компанията се определя чрез умножаване на броя на акциите в обращение на всяка компания по текущата цена на акциите.

След това се сумират пазарните капитализации на всички компании от S&P 500.

Следващата стъпка е пазарната капитализация на всяка компания да се раздели на общата капитализация на индекса, за да се определи тежеста й на влияние в S&P 500.

Например, ако комбинираната пазарна капитализация на всички компании от S&P 500 е 40 трилиона долара и една компания има пазарна капитализация от 1 трилион долара, тя ще съставлява 2,5% от индекса по тегло.

Топ 20 S&P 500 компании

Стратегии за инвестиране в S&P 500

Инвестирането в S&P 500 предлага разнообразни опции от стратегии за търговия на акции. Всяка стратегия е подходяща за различни инвестиционни цели, диапазон на толерантност към риск и времеви хоризонти. Stocks.bg Ви представя списък от най-популярните стратегии за инвестиране в S&P 500:

 • Купете и задръжте дългосрочно (Buy and Hold)

  Тази стратегия включва закупуване на акции от или целият индекс S&P 500 и задържане на позициите в дългосрочен план. Често това са няколко години или дори десетилетия.

  Тази стратегия основно се ползва от дългосрочни инвеститори. Така те имат за цел да се възползват от историческата възходяща траектория на S&P500 и фондовия пазар.

 • Осредняване на разходите (DCA)

  Инвеститорите внасят фиксирана сума пари на редовни интервали (напр. месечно) за закупуване на дялове от фонда S&P 500, независимо от пазарните условия или цената. Това е така популярната стратегия - Dollar-Cost Averaging (DCA).

  Този тип инвестиции са мого подходящи за тези, които искат да минимизират влиянието на пазарната нестабилност и нямат време за анализ на движенията на пазара. Както и да правят задълбочен анализ на акции и тяхната цена.

 • Инвестиране в подценени акции (Value Investing)

  При тази стратегия за търговия на акции, трейдърите се фокусират върху намирането на подценени акции в рамките на S&P 500. Инвеститорите анализират фундаменталните показатели като съотношения цена/печалба (P/E) и търсят акции, търгуващи под тяхната нормална стойност. Така те залагат, че скоро или в бъдеще тези акции ще върнат своето добро представяне и позиции.

  Вид стратегия подходяща отново за инвеститори с дългосрочна перспектива. Те обикновенно вярват в потенциала на отделните акции да надминат средните очаквания за пазара.

 • Да хванеш моментума (Momentum Trading)

  Трейдърите се стремят да спечелят от краткосрочни до средносрочни тенденции в цените на акциите. Така те ограничават риска като купуват, когато цените се покачват, и продават, когато падат.

  Активни трейдъри, които следят отблизо пазарните тенденции и са много добри с използването на техническия анализ.

 • Суинг търговия (Swing Trading)

  Суинг трейдърите търсят краткосрочни и средносрочни обрати на цените в индекса S&P 500 или отделни акции. Те обикновено задържат позиции в продължение на дни или максимум седмица. Суинг тредйрите реално дебнат сигнали на графиката за край на даден тренд и обрат в другата посока.

  Суинг търговията е удобна за търговци на средно ниво, които могат да отделят време за наблюдение на пазара и да реагират бързо на движенията на цените.

 • Дневна търговия (Day trading)

  Дневните трейдъри купуват и продават индекса S&P500 или отделни акции в рамките на един и същ ден. Така дейтрейдърите минимизират риска от неочаквани резки колебания в цените на инструментите. Също така не се дължи такаса за притежание на актива и за другия ден. Основно дневните трейдъри се стремят да спечелят от краткосрочните колебания в цените на акциите.

  Този вид трейдинг стратегия се използва от опитни до начинаещи трейдъри и в последните години е много популярна. Дей трейдърите е най-важно да се справят със стреса и риска, свързани с търговията в рамките на деня.

 • Търговия с опции (Options trading)

  Популярните стратегиите за опции, като покрити колове (covered calls) или защитни путове (protective puts), могат да се използват за увеличаване на приходите или хеджиране на позиции в S&P500.

  Разбирането и правилното изчисление на печеливши позиции в търговията с опции е доста сложно. По-скоро това е стратегия за по-опитни трейдъри поради големит риск в нея. Реално това са трейдъри с опит в трейдинга на опции и желание да предприемат по-сложни и рисковани стратегии.

 • Ротация в сектора (Sector Rotation)

  Инвеститорите пренасочват инвестициите си в секторите на S&P 500 въз основа на икономически или пазарни условия. Прехвърляне на позиции в акции от един сектор в друг, като се стремят да разпределят капитал към сектори, за които се очаква да надминат средния ръст за пазара.

  Тази стратегия е много подходяща за инвеститори, които много добре разбират секторите в които притежават акции. Както и за тези, които могат да анализират макроикономически данни и имат поглед върху специфичните за сектора тенденции.

 • Пасивно инвестиране

  Този подход се изразява в инвестиране в пасивни индексни фондове, които точно отразяват представянето на S&P 500. Това е стратегия „настрой и забрави“.

  Този тип стратегия за инвестиране се използва най-често от пасивни инвеститори, които искат да минимизират таксите, данъците и честите трейдинг анализи и решения.

Подходящо ли е инвестирането в S&P 500 за вас?

Легендарният инвеститор на фондовия пазар Уорън Бъфет казава, че евтиният индексен фонд S&P 500 е най-добрата инвестиция, която повечето хора могат да направят. Не е трудно да се разбере защо.

S&P 500 Факти: Инвестиционната банка JP Morgan е анализирала подробно “меките приземявания” от 1965 г. до днес и прави извод, че S&P 500 се бележи ръст средно с около 15% през първите 12 месеца след първото намаление на лихвата от федералния резерв.

В продължение на много десетилетия S&P 500 е осигурявал общи годишни печалби сердо между 8% до 12%. Дори за начинаещи инвеститори е лесно да инвестират в пасивен фонд следящ S&P 500 и то на практика без допълнителни разходи.

Инвестирането в S&P 500 е вероятно най-добрият начин да получите експозиция към рентабилността на бизнеса в САЩ, без да се излагате на голям риск от представянето на всяка отделна компания.

В дългосрочен план, инвестирането в S&P 500 може да ви реализира много добра доходност към портфолиото с минимални усилия.


Автор лого

Автор:

Екип - Stocks.bg

Всички материали в уебсайта Stocks.bg са написани от опитни анализатори на акции с доказан опит и кариера във финансовия сектор. Информацията в сататиите за брокери на акции, трейдинг платформи и анализи на акции е написана и проверена от екипа на Stocks.bg, който е изграден от трейдъри, финансови анализатори и копирайтъри с дългогодишен опит в търговията с акции и финансовите анализи на публично търгувани компании.


Най-добрите трейдинг платформи за инвестиране в S&P 500

Vantage banner Vantage logo

Vantage Markets

 • Акции: ✔ ДА
 • Форекс: ✔ ДА
 • CFD търгувия: ✔ ДА
 • ETF търгувия: ✔ ДА
 • Crypto: ✔ ДА
 • Индекси: ✔ ДА
 • Облигации & Ценни книжа: ✔ ДА
 • Метали и Петрол: ✔ ДА
 • Суровини: ✔ ДА
 • Ливъридж: min 1:30 / max 1:500
 • Платформи: MT4, MT5, WebTrader, Vantage App, ProTrader
 • EU Регулация: ✔ ДА - FCA - UK. FRN: 590299, Cayman Islands Monetary Authority Number: 1383491, ASIC, AFSL no. 428901

AvaTrade banner AvaTrade logo

AvaTrade

 • Акции: ✔ ДА
 • Форекс: ✔ ДА
 • CFD търгувия: ✔ ДА
 • ETF търгувия: ✔ ДА
 • Crypto: ✔ ДА
 • Индекси: ✔ ДА
 • Облигации & Ценни книжа: ✔ ДА
 • Метали и Петрол: ✔ ДА
 • Суровини: ✔ ДА
 • Ливъридж: min 1:20 / max 1:400
 • Платформи: MT4, MT5, Web Trader, AvaTradeGO, AvaOptions
 • EU Регулация: ✔ ДА - Central Bank of Ireland (No.C53877), Cyprus Securities and Exchange Commission (No. 347/17)

Dukascopy landing Dukascopy Trading

Dukascopy

 • Акции: ✔ ДА
 • Форекс: ✔ ДА
 • CFD търгувия: ✔ ДА
 • ETF търгувия: ✔ ДА
 • Crypto: ✔ ДА
 • Индекси: ✔ ДА
 • Облигации ✔ ДА
 • Метали и Петрол: ✔ ДА
 • Суровини: ✔ ДА
 • Ливъридж: max 1:30
 • Платформи: MT4, JForex Web, JForex Mobile, JForex 4 PC
 • EU Регулация: ✔ ДА - Dukascopy Europe IBS AS, reg. No. 40003344762, Financial Services Agency of Japan (JFSA), Dukascopy Bank Geneva

Vantage Markets

Най-бързата регистрация! Започни трейдинг до 5 минути!

Vantage Markets предлага най-бързата регистрация и одобрение за стартиране на трейдинг! Vantage Markets е брокер с над 30 офиса по цялото земно кълбо и оперира в 172 държави по целият свят. Интуитивните платформи на Vantage Markets предлагат търговия с над 400 инструмента и отлични трейдинг условия. Търгувай с Vantage Markets

Спредове от 0.0 пипса

Vantage Markets ти позвоява да оптимизираш своята трейдинг стратегия с възможно най-ниски спредове започващи от 0.0 пипса.

Комисионни от $0

Търгувай с Vantage Markets и ще може да затваряш сделки с $0 комисионна на множество инструменти.

50$ минимум депозит

Тествай своите трейдинг стратегии с минимален депозит от само $50.

Стартирай трейдинг до 5 мин

Най-бързият процес по създаване и одобрение на трейдинг акаунт е с Vantage Markets.

Контакти

Свържете се със Stocks.bg за съдействие при избор на брокер на акции и трейдинг платформа.

Изпраща се
Вашето съобщение беше изпратено успешно!